DIZAJN LOGOTIPA

DIZAJNIRANJE LOGOTIPA

Izgled Vašeg logotipa i vizuelnog identiteta je Vaš način pristupanja poslovanju

Zato smo mi tu da Vam pomognemo, da uz posebnu pažnju kreiramo Vaš logotip i kompletan vizuelni identitet  Vaše firme, pri čemu vodeći računa o psihološkom značenju i vizuelnom efektu koji ostavlja na kupce, dodđemo do najboljeg rešenja za Vas.
Kreativno stvaranje efektivnog dizajna logotipa čini proces koji stvara nešto lično i prepoznatljivo, povezano sa delatnošću kojom se bavite, dajete lični pečat, ostavlja snažan utisak na kupca i nosi određenu poruku sa sobom.

  • 1. Potpuno novo jedinstveno dizajnersko rešenje logotipa
  • 2. Redizajn već postojećeg logotipa
  • 3. Izrada knjige standarda

Faza 1 - zajedno stvaramo ideju

Mi slušamo Vaše želje, potrebe i predloge, ukoliko je potrebno zajednički dolazimo do početne ideje izgleda Vašeg logotipa.

slika stvaranje logotipa Profi Print-small

Faza 2 - mi kreiramo za vas

Ponudimo Vam tri predloga, Vi nam sugerišete ukoliko je potrebno nešto da se izmeni, dopuni ili iskombinuje od elemenata na ponuđenim predlozima.

predlozi-za-dizajn-loga-Profi-Print

Faza 3 - vi birate najbolje za vas

Uz zajedničku saradnju i konstantnu komunikaciju dolazimo do konačnog grafičkog rešenja dizajna logotipa, odnosno do onog rezultata kojeg smo definisali na samom početku saradnje.

Za nas je posao završen kada Vi budete zadovoljni grafičkim rešenjem.

Profi Print redizajniran logo na spec papiru

Sve tri faze su iste kao i kod stvaranja potpuno novog dizajnerskog rešenja logotipa, stim što se kod redizajna mora voditi računa da se neki segment starog logotipa zadrži kako bi se novi mogao vizuelno povezati sa starim, a sve ostalo modifikuje i modernizuje kako bi bilo u skladu sa tekućim trendom

Faza 1 - zajedno stvaramo ideju

Faza 2 - mi kreiramo za vas

Faza 3 - vi birate najbolje za vas

Knjiga standarda omogućava Vašoj firmi da na jednom mestu objedinite sve neophodne informacije vezane za standardizaciju svih elemenata vizuelnog identiteta. Počev od pravilnog načina korišćenja logotipa, boja, fontova, web sajta preko dizajna svih dokumenata i promotivnog štampanog materijala i dr.
Upotrebom jednostavnih linija grafičkih elemenata, kombinacija slova i ilustracija sa upečatljivim bojama izdvojiće Vas iz brojne konkurencije i omogućiti lakše prepoznavanje, a samim tim to će biti suštinski temelj Vašeg vizuelnog identiteta.

NAŠA KREATIVNA REŠENJA